Бюлетинът се издава четири пъти в годината и съдържа както по-общи теми свързани с предимствата и ползата за индустрията от защита на права по индустриална собственост, предназначени за широката публика, така и специфична специализирана информация от трудно достъпни източници в помощ на специалистите в областта на индустриалната собственост.

В Бюлетина ще намерите онази информация, която не можем да представим на страницата на Алианса, поради високата и стойност

 

Информацията е поместена в няколко рубрики

 

Законодателство

 

В първите броеве на изданието, специалистите от Алианса ще предложат на популярен език обзорен

 преглед на законите в областта на индустиалната собственост.

На вниманието на специалистите предлагаме щекотливи теми от законодателството и практиката в областта.

 

Новини от Българското патентно ведомство, WIPO, OHIM и други

 

Текуща информация, коментари и дебати ...

Тук е мястото, където всеки работещ в областта има възможност да постави на обсъждане проблемни теми от практиката си.

Осветляването на "тесните места" в нашата област ще ни даде възможност да изградим по-пълна и ясна картина на състоянието на законодателната база и практиката, която е от полза за всеки специалист.

За мениджерите това е мястото, където могат да научат за потребността и смисъла от регистрация на обекти на ИС, както и да се информират за компетенциите на специалистите и представители по ИС, както и да намерят отговори на всички вълнуващи ги въпроси от областта на ИС.

 

Гост автор

Тази рубрика е естествено продължение на предишната за случаите, в които изложената материя е обхваната в нейната пълнота.

 

Нашите отговори на Вашите въпроси.